Lyck.nl is de website van Rinske Lycklama à Nijeholt, orthopedagoog en GZ-psycholoog. Hiernaast is zij MDFT-supervisor en -therapeut (multidimensionele familie therapie). Binnen Lyck wordt behandeling aan kinderen, jeugdigen en jongvolwassenen geboden die psychische, psychiatrische en sociaal-emotionele problemen hebben. De behandeling wordt geboden op systemische en gedragstherapeutische grondslagen en wordt altijd gebaseerd op de hulpvraag van de cliënt. Er wordt uitgegaan van de eigen kracht van de cliënt en de mogelijkheden in de omgeving. Naast de psychologische behandeling richt Lyck zich ook op het les en training geven aan (aankomende) professionals in de (jeugd)zorg en het bieden van coaching en supervisie om de deskundigheid te vergroten.