FREELANCE

Naast mijn werk in de praktijk werk ik als MDFT-supervisor en -trainer met diverse teams en ook vervul ik geregeld freelance opdrachten als GZ-psycholoog. Momenteel heb ik geen ruimte om freelance opdrachten aan te nemen.

Huidige opdrachten:

Eerdere opdrachten:

SUPERVISIE

Als je als professional in de zorg (orthopedagoog of psycholoog) behoefte hebt aan supervisie kun je bij mij terecht, individueel of in groepsverband. Het supervisietraject kan geboden worden in het kader van de opleiding tot GZ-psycholoog of in het kader van je SKJ-registratie. Na een kennismaking lever je doelen aan waar je aan wilt werken in de supervisie, waarna we in de supervisie verschillende methodes kunnen gebruiken om aan je leerdoelen te werken. Ook voor eenmalige consulten of een kort supervisietraject rondom een complexe casus kun je terecht. De supervisie kan zowel op de praktijk als online aangeboden worden.

Tarieven

De kosten van supervisie en consultatie zijn 95,- per uur bij een individueel traject. Voor groepssupervisie kun je informeren naar de kosten.

Aanmelding

Je kunt je aanmelden voor een supervisietraject door een mail te sturen aan rinske@lyck.nl. We kunnen dan een vrijblijvend en kosteloos kennismakingsgesprek plannen om de mogelijkheden te bespreken.

BEHANDELING

Sinds enkele jaren werk ik als GZ-psycholoog in mijn eigen praktijk. Hier bied ik therapie binnen de Basis-GGZ, wat betekent dat ik oplossingsgericht werk en de behandeling kortdurend is. Ik werk met jongeren en (jong)volwassenen bij wie sprake is van angst- of stemmingsproblematiek. Daarnaast bied ik traumabehandeling en therapie gericht op emotieregulatieproblemen. Ook als je problemen ervaart in de omgang met anderen kun je bij mij terecht. Ik werk vanuit verschillende theoretische stromingen, waarbij ik me vooral baseer op cognitieve gedragstherapie, waaronder ook EMDR en schematherapie. Ik werk systeemgericht, waarbij ik het van belang vindt dat ouders, partners en naasten betrokken kunnen worden bij de therapie als dit passend is. Ik heb veel ervaring in het werken met gezinnen waarbij problemen op meerdere vlakken spelen.

AANMELDING

Denk je dat psychologische behandeling jou kan helpen? En spreekt de aanpak van LYCK jou aan? Stuur dan een mail aan rinske@lyck.nl met een korte beschrijving van je klachten, je hulpvraag en je telefoonnummer. Er wordt dan zo snel mogelijk een vrijblijvende (telefonische) kennismaking gepland om te kijken of behandeling bij LYCK aansluit bij jou. Na deze kennismaking wordt er een intakegesprek gepland of krijg je advies waar je meer passende ondersteuning kan krijgen.

PLAN EN EVALUATIE

Bij de start van de therapie worden psychische klachten uitgevraagd en wordt er samen met jou een behandelplan gemaakt. Hierin wordt een indicatie gegeven van het aantal behandeluren. Tijdens de behandeling wordt er geregeld geevalueerd, zodat we blijven werken aan wat voor jou belangrijk is.

TARIEVEN

Volwassenen (vanaf 18 jaar)

Bij LYCK wordt er voor cliënten vanaf 18 jaar behandeling geboden binnen de generalistische Basis GGZ. Een verwijzing van de huisarts of een medisch specialist is hiervoor noodzakelijk.

LYCK heeft contracten met enkele zorgverzekeraars en hun volmachthouders: ASR, Caresq, de Friesland, DSW, Eno, FBTO, Interpolis, Zilveren kruis en Zorg en Zekerheid.

Voor zorgverzekeraars waar LYCK geen contracten heeft afgesloten geldt dat er, afhankelijk van de polis, een percentage door de zorgverzekeraar wordt vergoed. Voor aanmelding is het daarom in dat geval belangrijk om bij je zorgverzekeraar te informeren naar de vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg. Houd bovendien rekening met het verplichte eigen risico (in 2017 door de overheid vastgesteld op 385,- euro). Praktijk LYCK heeft een kwaliteitsstatuut dat is goedgekeurd door het Zorginstituut Nederland.

De tarieven voor de behandeltrajecten binnen de generalistische Basis GGZ zijn landelijk vastgesteld.

Overzicht tarieven 2021

BGGZ Kort ca. 300 min, 2 - 5 sessies € 522,13
BGGZ Middel ca. 500 min, 6 - 8 sessies € 885,01
BGGZ Intensief ca. 750 min, 9 - 12 sessies € 1.434,96
BGGZ Onvolledig traject 1 - 2 sessies € 228,04
Bron: NZA

De trajecten verschillen voornamelijk in duur van de behandeling. Elke behandeling bestaat uit een aantal sessies van ongeveer 45 minuten face-to-face of online contact en 15 minuten voorbereiding en verslaglegging.

De kosten van de behandeling worden na afloop van het behandeltraject bij de cliënt in rekening gebracht. De factuur van de behandeling kan vervolgens ingediend worden bij de zorgverzekeraar die het afgesproken percentage van de behandeling aan de cliënt zal vergoeden.

Jeugd (tot 18 jaar)

Voor jeugd uit de regio IJsselland heeft LYCK een overeenkomst met de gemeente en worden de kosten van de behandeling vergoed. Om behandeling op te starten is een verwijzing van de gemeente of huisarts nodig.

Particulier

Als er sprake is van zorg voor psychische klachten die niet verzekerd wordt door de zorgverzekeraars (Onverzekerd Zorgproduct) is het niet mogelijk de kosten hiervoor te declareren. Er kunnen ook andere redenen zijn dat een cliënt ervoor kiest om zelf de volledige behandeling te betalen en geen beroep te doen op vergoeding door de zorgverzekeraar. In bovenstaande gevallen wordt een tarief van € 95,- per behandelgesprek van 45 tot 60 minuten berekend. Voor deze behandeling is een verwijzing niet noodzakelijk.

Verhinderd

Wanneer een behandelafspraak niet door kan gaan, laat dit dan 24 uur van tevoren weten via mail of telefoon. Bij het niet tijdig afzeggen van de afspraak zal er een bedrag van €55,- in rekening gebracht worden.

 

WACHTTIJD

Op dit moment is er een wachttijd van ongeveer 2 maanden voor behandeling. Aanmeldingen worden zo spoedig mogelijk verwerkt.

Aan bovenstaande informatie kunnen geen rechten worden ontleend.